Nettaktiv – en kompetent samarbeidspartner

Arnulf Mejlbo - Melbye Skandinavia AS

Arnulf Mejlbo
"Vår firmagruppe har benyttet Nettaktiv for utvikling og implementering av nye hjemmesider for Norge, Sverige og Danmark slik at disse fremstår med en enhetlig profil. I denne forbindelsen var utarbeidelse av kravspekk for ny e-handelsløsning en del av oppdraget. Våre kunder er nå i stand til å finne ønskede produkter i webkatalogen og å legge inn bestilling selv.

Vi er nå i stand til å foreta oppdatering og vedlikehold av hjemmesiden internt.

Geir Hareide Andersen er en meget kunnskapsrik person som også har utviklet et registrerings- og oppfølgingssystem for vår servicevirksomhet.

Nettaktiv har også høy kompetanse innen foto og har levert produktbilder for vårt katalogmateriell.

Vår firmagruppe har hatt stort utbytte av samarbeidet og har gleden av å anbefale Nettaktiv overfor andre virksomheter som har utviklingsbehov innenfor disse områdene."
Skedsmo 12.februar 2008
Arnulf Mejlbo
IT- og Kvalitetssjef


Adr.: Granittveien 81, NO-2008 FJERDINGBY
Tlf.: 47 901 55 706 - Faks: 47 63 81 58 39 - E-post: firmapost@nettaktiv.no