Nordisk partner for Melbye Skandinavia

Melbye Skandinavia er et selskap i vekst innen Telekom og Energi. Konsernet er et ledende skandinavisk selskap med handel av produkter og systemløsninger for bygging av El- og Telenettet. Nettaktiv har vært rådgiver i Melbye Skandinavia sin satsning på Internett siden 2004.

I løpet av disse årene har Nettaktiv vært med på mange ulike oppgaver:

  • Ansvar for implementering av nettbasert designmanual
  • Kravspesifikasjon for e-handel og publisering
  • Leverandørsøk og evaluering
  • Implementering av publiseringsløsning for Melby Skandinavia både i Norge, Sverige og Danmark i løsningen ScriptServer
  • Spesialutviklet lokal løsning for servicetekniker sin registering og dokumentasjon til kunde
  • Rådgivning og bistand i oppfølging og videreutvikling av e-handelsløsning
  • Opplæring i bruk av publiseringsløsning og Photoshop
  • Produktfoto


Adr.: Granittveien 81, NO-2008 FJERDINGBY
Tlf.: 47 901 55 706 - Faks: 47 63 81 58 39 - E-post: firmapost@nettaktiv.no