Nettaktiv tar også kortere oppdrag

Malmbergs Elektriske var i ferd med å reforhandle sine avtaler for intern drift av datamaskiner og nettverk, og fikk behov for hjelp til å vurdere tilbudene.

Nettaktiv tar også på seg kortere oppdrag. I Malmbergs Elektriske sitt tilfelle var det behov for å sammenligne to tilbud som var så forskjellige at det ikke var mulig å sette dem opp mot hverandre uten fagkunnskap. Basert på Nettaktiv sitt arbeid fikk de både en sammenligning og grunnlag for å diskutere priser på deler av tjenestene.


Adr.: Granittveien 81, NO-2008 FJERDINGBY
Tlf.: 47 901 55 706 - Faks: 47 63 81 58 39 - E-post: firmapost@nettaktiv.no