Rådgiver for Auto-Maskin

Elektronikk-firmaet Auto-Maskin i Skedsmo har etablert nye web-sider etter å ha vært på nett i mange år. Men prosjektet fikk problemer underveis, og de leide derfor inn Nettaktiv for å komme i mål med de nye sidene.

Detalj fra skap


Nettaktiv var rådgiver for prosessen og fulgte opp Auto-Maskins leverandør på utvikling av sidene. I tillegg bidrar Nettaktiv med gjennomgang og tilpassing av design og innhold.

Nettaktiv er også leverandør av både produktfoto og miljøbilder fra produksjon og installasjoner.

Nettaktiv er nå engasjert fast for Auto-maskin, og utfører blant annet industridesign og utforming og innhold for manualer.


Adr.: Granittveien 81, NO-2008 FJERDINGBY
Tlf.: 47 901 55 706 - Faks: 47 63 81 58 39 - E-post: firmapost@nettaktiv.no