”Våre leietakere er gjester i våre hus”

Plantax AS er opptatt av høy servicegrad overfor sine eksisterende og nye kunder, og gode nettsider er en del av dette. Nettaktiv vil også levere systemene for presentasjoner av boligprosjekter.

Plantax AS har de siste 25 år vært en aktiv eiendomsutvikler hovedsaklig i Lillestrøm med hovedvekt på kontorlokaler, men vil også stå bak boligprosjektert. Plantax AS har en meget solid leietakerportefølje med stort innslag av offentlige leietakere og solide private selskaper.

Klikk for å gå til www.plantax.noAdr.: Granittveien 81, NO-2008 FJERDINGBY
Tlf.: 47 901 55 706 - Faks: 47 63 81 58 39 - E-post: firmapost@nettaktiv.no