Pharos presenterer sine konsulenter

Pharos har valgt Nettaktiv sin publiseringsløsning fordi de med den enkelt kan oppdatere sin presentasjon av konsulentene på web.

Pharos var tidlig ute med en nettløsning, men utviklingen hadde løpt fra deres tekniske løsning, og det var på tide å se seg om etter noe nytt. Pharos har mange dyktige konsulenter som selv ønsker å kunne oppdatere sin egen informasjon. Da passer det bra at konsulent kan få hver sin tilgang til å oppdatere sine egne sider i løsningen.

Her finner du Pharos på web.
Adr.: Granittveien 81, NO-2008 FJERDINGBY
Tlf.: 47 901 55 706 - Faks: 47 63 81 58 39 - E-post: firmapost@nettaktiv.no