Intranett-sider for Karl Storz

Karl Storz Endoskopi Norge AS er del av et internasjonalt konsern innenfor medisinsk utstyr. De bruker de internasjonale sidene for konsernet for åpne web-sider, men hadde bruk for interne sider for å kunne informere egne ansatte, legge ut dokumentasjon og gjøre skjemaer tilgjengelige for nedlasting.

Sidene er laget i Nettaktivs publiseringsløsning og vedlikeholdes enkelt av ansatte i Karl Storz.

Her er et bilde av sidene, men vi kan dessverre ikke lede dere inn til sidene siden de er beskyttet med brukernavn og passord.

Eksempelside fra iIntranett for Karl Storz Endoskopi Norge ASAdr.: Granittveien 81, NO-2008 FJERDINGBY
Tlf.: 47 901 55 706 - Faks: 47 63 81 58 39 - E-post: firmapost@nettaktiv.no