Nettsider for BS Norli

BS Norli Skole AS er et selskap som selger bøker og konkretiseringsmateriell til barnehager og alle skoletrinn. De har nå lansert sine nye sider basert på publiseringsløsningen fra Nettaktiv.

BS Norli skole AS ble etablert 1. april 2006 og er eid av Biblioteksentralen AL og bokhandlerkjeden Norli Gruppen AS. De er spesialisert på levering av lærebøker, skolebiblioteksbøker, pedagogisk konkretiseringsmateriell og andre læremidler til skolen, og er en totalleverandør for skolemarkedet. De er avhengige av en tydelig og oppdatert profilering på nett.

(BS Norli er fusjonert og drifter ikke lenger egne sider)Adr.: Granittveien 81, NO-2008 FJERDINGBY
Tlf.: 47 901 55 706 - Faks: 47 63 81 58 39 - E-post: firmapost@nettaktiv.no