Boliger på Myrvold-feltet i Aurskog

Sammen med sine partnere stod Nettaktiv bak hele salgsmateriellet for boligene på Myrvold Felt B1 i Aurskog.

digel design laget prospekt og design, Abzolutt Interiør laget interiørforslag og Frydenlund Tekst gikk gjennom alle tekster. Basert på design og prospekt laget så Nettaktiv web-sider hvor potensielle kunder fikk rikelig informasjon om prosjektet og de enkelte leilighetene.

Nettaktiv tok alle foto fra Aurskog som ble brukt både i prospekt, annonser og på web. Basert på foto og det øvrige materialet laget også TV-Romerike TV-reklame for prosjektet.

Det er vel unødvendig å legge til at prosjektet ble utsolgt relativt raskt, og sidene er ikke lenger tilgjengelige.
Adr.: Granittveien 81, NO-2008 FJERDINGBY
Tlf.: 47 901 55 706 - Faks: 47 63 81 58 39 - E-post: firmapost@nettaktiv.no