Allergikofferten med delikat design

Allergikofferten er holdt i nydelige samstemte farger
Sammen med Digel Design har Nettaktiv laget sidene for Allergikofferten.

Sidene er statiske med en presentasjon av en informasjonspakke beregnet på barnehager og skolefritidsordninger. Oppdragsgiver er Barnehageressursen på vegne av Norges Astma- ogallergiforbund, Stiftelsen for norske helse- og rehabiliteringsorganisasjoner og Rikshospitalet–Radiumhospitalet. Sidene er delikate og informative med tydelig budskap.

Du kan se sidene til Allergikofferten her.


Adr.: Granittveien 81, NO-2008 FJERDINGBY
Tlf.: 47 901 55 706 - Faks: 47 63 81 58 39 - E-post: firmapost@nettaktiv.no