Bygninger som fototema til årsrapport

Akershus Fylkes pensjonskasse har for fjerde året brukt foto fra Nettaktiv i sin årsrapport. I år var temaet bygninger, og alle bildene er fra Akershus.

Første års tema var trær, og årene etter var det henholds broer og vann.

Her er et utvalg av bildene som Nettaktiv har levert.

Ved Øyeren

Gamle Rælingsbrua

Ved Hurum

Fetsund lenser

Bingsfoss kraftstasjon

Ved Drøbak havn

Robåt ved Fetsund lenser

Lillestrøm busstasjon

Metrosenteret på Skårer

I Hydroparken ved Sandvika

Nye Rælingsbrua

Myrdammen i Rælingen

Vebjørn Sands Leonardo daVinchi-bro ved Ås

Nye Rælingsbrua

Furu ved Hektnersletta i Rælingen

Ved Lillestrœm stasjon

Inngangsparti Holmen senter

Landhandleri Rælingen bygdetun

Ved Sørum

Inngang Galleri Würth

Melkerampe Rælingen Bygdetun

Adr.: Granittveien 81, NO-2008 FJERDINGBY
Tlf.: 47 901 55 706 - Faks: 47 63 81 58 39 - E-post: firmapost@nettaktiv.no